உசுமானியா பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்ட ஆய்வேடுகள்

உசுமானியா பல்கலைக்கழகம்

(Osmania University)

தமிழ் – முனைவர் பட்ட ஆய்வுகள்

– முனைவர் ஆ.மணவழகன்
இணைப் பேராசிரியர்
சமூகவியல், கலை (ம) பண்பாட்டுப் புலம்
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

manavazhahan@gmail.com

எண் ஆய்வேட்டின் தலைப்பு ஆய்வாளர் நெறியாளர் பெயர் ஆண்டு
1 விசயநகரப் பேரரசுக்காலத்திய தமிழ் தெலுங்கு வளர்ச்சி மாணிக்கம். தா.சா பரமசிவானந்தம். ஏ 1972
2 புறநானூறு அமைப்பும் சிறப்புக் கூறுகளும் இராமதாசு. பி மாணிக்கம். தா.சா 1982
3 வரலாற்று புதினம்களில் சோழர் வரலாறு வேங்கடசாமி. சு மாணிக்கம். தா.சா 1982

 

admin

ஆய்வாளர், பேராசிரியர், சமூகவியல், கலை (ம) பண்பாட்டுப் புலம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

Add comment

error: Content is protected !!