எஸ்.ஆர். எம். அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்விநிறுவன முனைவர் பட்ட ஆய்வுகள்

எஸ்.ஆர். எம். அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்விநிறுவனம்

SRM Institute of Science and Technology

தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வுகள்

முனைவர் ஆ.மணவழகன்

இணைப் பேராசிரியர்

சமூகவியல், கலை (ம) பண்பாட்டுப் புலம்

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

manavazhahan@gmail.com

(நன்றி: முனைவர் பா.ஜெய்கணேஷ்)

எண் தலைப்பு ஆய்வாளர் நெறியாளர் ஆண்டு
1 தமிழ் நாவல்களில் தொன்மம் ஷைலபதி கோ. பாக்கியவதிரவி 2011
2 பெண் கவிஞர்களின் கவிதைகளில் பண்பாட்டுக் கூறுகள் ர்ராஜேஸ்வரி கோ. பாக்கியவதிரவி 2011
3 பெண்ணிய நோக்கில் பாரதிதாசன் கதைப்பாடல்களில் பெண் கதைமாந்தர்கள் சு. சரஸ்வதி கோ. பாக்கியவதிரவி 2011
4 தமிழகத்தின் வருவாய் இலக்கிய வரலாற்றுச் சான்றுகளின் வழி தா. ஜெயந்தி வ. தனலட்சுமி 2015
5 சித்தர் பற்றிய ஆய்வுகள் – ஓர்ஆய்வு தனலட்சுமி கோ. பாக்கியவதிரவி 2016
6 காலந்தோறும் பெயரெச்சம் க. அபிராமி வ. தனலட்சுமி 2016
7 வள்ளலாரின் படைப்புகளில் மனிதவள மேம்பாடு இர. சிவகுமார் இர. சிவகுமார் 2016
8 காலச்சுவடு கட்டுரைகள் (2001 -2008) தா. மீனாட்சி தா.இரா. ஹெப்சிபாபியூலாசுகந்தி 2017
9 ஆர்.எஸ். ஜேக்கப் புதினங்கள் – களங்களும் படைப்பாளுமையும் செ. மேரி தா.இரா. ஹெப்சிபாபியூலாசுகந்தி 2018
10 தனித்தமிழ் இயக்கத்தில் தென்மொழி இதழின் பங்களிப்பு குணத்தொகையன் வ. தனலட்சுமி 2020

Dr.A. Manavazhahan, Associate Professor, Sociology Art and Culture, International Institute of Tamil Studies, Chennai.

admin

ஆய்வாளர், பேராசிரியர், சமூகவியல், கலை (ம) பண்பாட்டுப் புலம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

error: Content is protected !!