எடின்பர்க் பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்ட ஆய்வேடுகள்

எடின்பர்க் பல்கலைக்கழகம்

(University of Edinburgh)

தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வேடுகள்

முனைவர் ஆ.மணவழகன்

இணைப் பேராசிரியர்

சமூகவியல், கலை (ம) பண்பாட்டுப் புலம்

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

manavazhahan@gmail.com

எண் ஆய்வேட்டின் தலைப்பு ஆய்வாளர் நெறியாளர் பெயர் ஆண்டு
1 இலங்கைக் கொச்சைத்  தமிழ்  வினைச்சொற்களின் ஒலியனியல் சண்முகதாசு. ஏ அசிர். இ 1972

 

admin

ஆய்வாளர், பேராசிரியர், சமூகவியல், கலை (ம) பண்பாட்டுப் புலம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

Add comment

error: Content is protected !!