கொல்கத்தா பல்கலைக்கழக முனைவர் பட்ட ஆய்வேடுகள்

கொல்கத்தா பல்கலைக்கழகம்

தமிழியல் – முனைவர் பட்ட ஆய்வுகள்

– முனைவர் ஆ.மணவழகன்

வ.எண் ஆய்வுத் தலைப்பு ஆய்வாளர் நெறியாளர் ஆண்டு
1 A constrastive study of dhammapada and thirukkural Mita chakraborty Sukla chakrabarti 2008
2 Morpology of Bengali and tamil language a constrastive study Iti data Sukla chakrabarti 2008
3 Nationalistic literature in tamil and Bengali language a comparative study Subrata kumar pal Sukla chakrabarti 2008
4 Some aspects of Bengali of tamil culture a constrastive study Sanghamitra chakrabarti Sukla chakrabarti 2008

தமிழியல் ஆய்வுகள்

admin

ஆய்வாளர், பேராசிரியர், சமூகவியல், கலை (ம) பண்பாட்டுப் புலம், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை.

Add comment

error: Content is protected !!